Sound healing

Let me take you to a journey into your inner sanctuary using sound vibrations from Tibetan singing bowls, quartz crystal singing bowls and my magestic Gong. The singing tones will carry you to a place where your mind will rest and your spirit awaken to create healing on a cellular level. I also use my voice as a vibrational healing channel connected to our mother earth Gaia. I step out of my mind and release the voice of divine purpose.

This experience goes beyond words and needs to be experienced.

No matter is you have any prior experience of meditation or if you are an experienced yogi, the vibrationes of the healing sounds will relax your mind deeply.

This type of sessions can be performed for multiple people anywhere from yogashalas, schools, home environments, nursing homes, palliative care and many other places. All you need is a space to lie down and a warm blanket.

Why not take your colleagues far a shared moment of tranquility and travel through time and space without moving from your office? 

Scientific evidence suggests positive health effects such as improvements in blood pressure, heart rate, respiratory rate and even pain reduction for people suffering from cronical pain just by relaxing to the soundvibrations of healing sounds.

90 minutes session on demand: 3500skr / 350€ +  traveling expenses

(This experience is perceived at best in real life)

Följ med på en magisk resa in i din inre rymd.

Med hjälp av tonerna och vibrationerna av klangskålar och gong landar du in i ett djupt tillstånd av vila och återhämtning. Ljudvibrationerna för dig till ett meditativt tillstånd oavsett om du mediterat tidigare eller ej.

När du landar i detta avslappnade tillstånd i kombination med klangvibrationerna tar kroppens egna läkningsförmåga tar vid och du kan släppa taget om dina tankar. Du behöver bara ligga ner, ta emot och följa med på resan.

Jag använder mig av min röst som en kanal för moder jord, Gaia. Detta sker spontant bortom min kontroll och jag överlämnar mig åt att ledas från ett högre medvetandetillstånd. Jag känner att får tillträde till en värld som klingar an i min själ och rösten kommer från mitt hjärta, inte från mitt huvud, och jag upplever i denna tillstånd att alla är mina barn.

Vetenskaplig forskning påvisar goda stressreducerande effekterna på dessa typer av ljudupplevelser.

Alla har möjlighet att delta i dessa klangresor oavsett fysisk förmåga!

Prisförslag på en 90 minuters klangresa på förfrågan: 3500kr / 350€ + resersättning