Self massage & Sound healing


Self-massage and Sound Healing:
The skin, our body’s largest organ, is vital for stimulating internal energy and promoting well-being. Self-massage offers numerous benefits, including improved energy flow, deep relaxation, and enhanced healing. Our body’s intricate energy system, with meridians and the lymphatic system, is crucial for health. Self-massage invigorates these pathways, purifies bodily fluids, eliminates toxins, and strengthens immunity. By releasing tension and enhancing energy flow, self-massage prepares the body to receive the healing vibrations from the sound journey more effectively.

Tanden Kokyu, a practice combining massage and breathwork, originates from Titti’s Japanese heritage.

Titti’s journey into the world of Tanden Kokyu began with her Japanese mother, who taught her the practice of this energy-stimulating massage combined with breathwork. It was a tradition her mother herself had embraced during her menopausal years, a time when she sought guidance from a revered master in Japan back in the 1980s.

Inspired by her mother’s teachings, Titti has diligently incorporated these techniques into her daily routine over the past year. Through consistent practice, she has discovered the immense benefits they offer, particularly in navigating her own menopausal journey. The gentle yet powerful combination of massage and breath exercises has become a cornerstone of her self-care regimen, providing solace and support during this transformative phase of her life.

Sound healing, an ancient practice recognized across cultures, uses sound vibrations to restore balance and promote healing. Instruments like Tibetan singing bowls and a Gong create a deeply relaxing soundscape, facilitating physical, emotional, and spiritual well-being.

Benefits of Sound Healing: Sound healing offers a wide range of potential benefits for individuals seeking holistic wellness. These may include:

  • Stress reduction and relaxation
  • Pain relief and management
  • Improved sleep quality
  • Enhanced mood and emotional well-being
  • Increased energy and vitality
  • Balancing of the body’s energy centers (chakras)
  • Release of energetic blockages and emotional trauma
  • Heightened states of consciousness and spiritual awareness

About Titti Bjernér: Titti, drawing from her Japanese upbringing and extensive experience, shares self-massage and sound healing in a practical manner. Through her sessions, participants are guided on a journey of inner exploration and healing, experiencing deep relaxation and therapeutic benefits. These sessions are versatile, suitable for various settings, offering tranquility and rejuvenation for all.

150 minutes session on demand: 4500skr / 450€ +  traveling expenses

(This experience is perceived at best in real life)

Självmassage är ett kraftfullt verktyg som kan erbjuda en mängd fördelar, inklusive förbättrat energiflöde, djup avslappning och stärkt immunförsvar. Genom att stimulera kroppens komplexa energisystem, inklusive meridianer och lymfsystemet, kan självmassage främja en balans både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Du kommer att ta emot de helande vibrationerna från ljudresan effektivare genom att lösa upp spänningar och förbättra energiflödet när du förbereder kroppen med självmassage.

Tandi Kokyu:

Tandel Konkyu är en andningsteknik som har sina rötter i Tittis japanska arv. Hennes resa in i världen av Tanden Kokyu började med hennes japanska mor Tamiko, som lärde Titti denna energistimulerande massageteknik kombinerad med andningsövningar. Tamiko kom över dessa tekniker under sin menopausala period från en mästare i Japan på 1980-talet. Efter att Tamiko började med dessa tekniker varje dag blev hon av med alla sina klimakteriebesvär inom en månad och höll sig pigg och vital genom hela sitt fortsatta liv.

Inspirerad av sin mors läror har Titti flitigt integrerat dessa tekniker i sin dagliga rutin under det senaste året. Genom konsekvent träning har hon upptäckt de enorma fördelarna de erbjuder, särskilt för att navigera genom sin egen menopausala resa. Den milda men kraftfulla kombinationen av massage och andningsövningar har blivit en hörnsten i hennes självvårdsrutin och erbjuder tröst och stöd under denna transformerande fas i hennes liv.

Ljudhealing:

Under en ljudhealingresa används ljudvibrationer från instrument som tibetanska sångskålar, gong och den mänskliga rösten för att återställa balans och främja läkning.  Ljudresan skapar en djupt avkopplande ljudbild, vilket underlättar fysiskt, emotionellt och andligt välbefinnande.

Ljudhealing erbjuder ett brett utbud av potentiella fördelar för individer som söker holistiskt välbefinnande. 

Dessa kan inkludera:

* Stressreduktion och avslappning

* Smärtlindring och hantering

* Förbättrad sömnkvalitet

* Ökat humör och emotionellt välbefinnande

* Ökad energi och vitalitet

* Balansering av kroppens energicentra (chakran)

* Frigörande av energiblockeringar och emotionell trauma

* Förhöjda medvetandestillstånd och andlig medvetenhet

Om konceptet självmassage och ljudhealing:
Titti erbjuder en helt unik upplevelse där självmassage, andningsteknik och ljudhealing smälter samman till en harmonisk helhet. Med sin japanska bakgrund och djupa kunskap om kroppen guider hon deltagarna genom en resa av inre utforskning och läkning. Sessionerna börjar med självmassage, där Titti delar med sig av sin omfattande erfarenhet för att hjälpa dig att lösa upp spänningar och släppa taget om stress.

Sedan avslutas varje session med en djupt avkopplande ljudresa, där ljudvibrationerna penetrerar kroppen på cellnivå och når delar av hjärnan som är otillgängliga för våra fysiska händer.

Denna kombination av tekniker ger en helkroppsbehandling som sträcker sig från huden ända in i cellerna, vilket ger en omfattande känsla av välbefinnande och terapeutiska fördelar.

Tittis sessioner är anpassningsbara och passar för olika miljöer, vilket gör dem till en perfekt källa för lugn och förnyelse för alla, oavsett om du befinner dig mitt i klimakteriet eller inte.

Prisförslag på en 150 minuters klangresa på förfrågan: 4500kr / 450€ + resersättning och eventuell bokning av lokal.

Några rösters från tidigare deltagare:

Titti leder på ett varmt, tydligt, tryggt och hållande sätt. För mig var detta en fantastisk stund med ett kärleksfullt sätt att komma i kontakt med kroppen som gav lugn, energi och kraft! Nu försöker jag starta mina dagar med detta och upplever verkligen skillnad! Det här var verkligen något som tilltalade mig och jag längtar till att få min stund på morgnarna.

Malin Tappert

Din workshop var så otroligt tänkvärd och lärorik. Både kropp och sinne fick en fin påminnelse om hur bra en mår av att ta hand om sig själv. Din lugna, trygga röst som guidar genom alla övningarna är så totalt avslappnande. Inspirerande att få höra historien om ursprunget till workshopen och få känna på hur hjälpsamt och läkande det är att praktisera andningsövningar, självmassage och omslutas av ljud .

Susanne Hedberg Avelind

Tack för en underbar kurs! Självmassagen och ljudhealingen var en perfekt kombination. Direkt efter hade jag en känsla av sorg i mig, för att någon timme senare känna ren flödande energi och glädje. Hoppas det blir fler tillfällen i vår🤗 Så fint och så viktigt att du fortsätter med det som din mamma först fick lära sig. 💕

Tacksamma hälsningar Ingrid Sandström

Har efter din workshop fortsatt med självmassagen nästan dagligen, om möjligt hela den förkortade versionen och när ont om tid enbart “basics”. Övernattade på Yasuragi i början av veckan och det var verkligen fint att i den settingen börja dagen med lite Tanden Kokyo. Den ger mig en fin start på dagen, både närvaro och energi. Upplever sedan tredje gången jag gjorde massagen att en varm pulserande känsla i bäcken/mage uppstår nu och då under dagen, som att kroppen jobbar på och processar. Tillsammans med osteopati och yoga/träning verkar det som att mina “bråkiga” höfter blivit lite mjukare och härligare tack vare Tanden Kokyo. Min intention är att fortsätta med Tanden Kokyo under vardagar framöver. Har pratat varmt om denna självmassage med nära o kära, gjort den tillsammans med min 21-åriga dotter en gång och ikväll ska min vän och jag massera tillsammans med våra unga vuxna döttrar. Hormonell balans mår vi ju alla gott av!

Catrin Ericsson