I am an artist and use my sensitivity as my primal tool. I have collected a variety of my different offerings on this site from painting, jewelry, sound healing, meditation and more. I publish my work regularly on Instagram tittibjerner

…………………………………………..
 
Jag är konstnär och använder min känslighet som främsta verktyg i min skapandeprocess. Min intuition uttrycks genom min kreativitet och vice versa. På denna sida ser ni ett axplock av mina tjänster och verk. Jag skapar främst smycken, målningar, skulpturala verk samt är verksam som soundhealer och yogalärare. Jag lägger ut mina alster regelbundet på Instagram tittibjerner