ABSTRACT INC & PASTELL

En serie bilder av bläck och pastell.

Rainbow

Regnbåge Bläck & Pastell A2 2015

Inkawicca

Inkawicca Bläck & Pastell A2

björkhagen

Björkhagen. A2. 2016

Apana

Apana Bläck & Pastell A2

Spilt

Split Bläck & Pastell A2

Atlantis Bläck & Pastell A3 2015

Linjer

Linjerat Bläck & Pastell A2 2015

shabam

Shabam! Bläck & Pastell A3 2015

A2 Bläck o pastell 2015

Animal Farm Bläck & Pastell A2

Peecock

Peecock Bläck & Pastell & Akvarell A3 2015

Godess

Godess Bläck & Akvarell A4 2013

Solexplosion

Sunbreak Bläck & Pastell A3 2015

fönterbild

Tryck på plexiglas 25 x 32 cm