ABSTRACT INC & PASTELL

En serie bilder av bläck och pastell.

Rainbow
Regnbåge Bläck & Pastell A2 2015
Inkawicca
Inkawicca Bläck & Pastell A2
björkhagen
Björkhagen. A2. 2016
Apana
Apana Bläck & Pastell A2
Spilt
Split Bläck & Pastell A2
Atlantis Bläck & Pastell A3 2015
Linjer
Linjerat Bläck & Pastell A2 2015
shabam
Shabam! Bläck & Pastell A3 2015
A2 Bläck o pastell 2015
Animal Farm Bläck & Pastell A2
Peecock
Peecock Bläck & Pastell & Akvarell A3 2015
Godess
Godess Bläck & Akvarell A4 2013
Solexplosion
Sunbreak Bläck & Pastell A3 2015
fönterbild
Tryck på plexiglas 25 x 32 cm