ABSTRACT INC & PASTELL

En serie bilder av bläck och pastell där föreställningar träder fram ur slumpen. Bläcket är flytande men som fryses i olika temperaturer som skapar texturen på pappret. Därefter lägger jag på färg av torrpastell och ytterligare bläck som förstärker vissa former.

A2 Bläck o pastell 2015

Animal Farm Bläck & Pastell A2

Peecock

Peecock Bläck & Pastell & Akvarell A3 2015

Godess

Godess Bläck & Akvarell A4 2013

Solexplosion

Sunbreak Bläck & Pastell A3 2015

fönterbild

Tryck på plexiglas 25 x 32 cm