Patterns

En serie bilder av bläck och pastell. Bläcket är flytande men som fryses i olika temperaturer som skapar texturen på pappret. Därefter lägger jag på färg av torrpastell och maskerar vissa delar som skapar geometriska former. De organiska mönstren syns bakom det kontrollerade och vise versa.

Rainbow

Regnbåge Bläck & Pastell A2 2015

Inkawicca

Inkawicca Bläck & Pastell A2

björkhagen

Björkhagen. A2. 2016

Apana

Apana Bläck & Pastell A2

Spilt

Split Bläck & Pastell A2

Atlantis Bläck & Pastell A3 2015

Linjer

Linjerat Bläck & Pastell A2 2015

shabam

Shabam! Bläck & Pastell A3 2015