Behållare

Järn och slagmetall. 120 cm lång.

järnskål4 Järnskål3 Järnskål2 Järnskål1 järnskål Järnskål detailj