Street Diamonds ringar

Projektet “Street Diamonds” ställt ut på Upplandsmuséet fram till Maj 2016.

Här är närbilder på ringarna som ställs ut.

street_diamonds1

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds2

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds3

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds4

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds5

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds6

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds7

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds8

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds9

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds10

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds11

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.

street_diamonds12

Del av utställningen “Street Diamonds” se Utställningar för mer info.