Soundhealing journey på Inbalance

Ljudet och vibrationerna från gong och klangskål har en läkande kraft då mentala, emotionella och fysiska blockeringar frigörs.
Med hjälp av ljudvibrationerna av klangskålar, gong och röst landar du i ett tillstånd av djup vila och återhämtning. 
Titti, med många års erfarenhet som yogalärare tar dig med på en magisk resa in till ditt inre.
Lördagen den 4/12 2021. kl. 16.00-17.30 i Hornstull. 

https://inbalance.se/gong_klangmeditation/