Nymåneritualer

Happy Friday! Intention setting on New Moon!!
Nu i höst kommer jag att bjuda in er till en månritual på Yogarummet i Bagis för att fira in nymånen varje månad. Vid varje nymåne som inträffar en gång varje månad blir du påmind om att tydligt formulera dina önskningar för dig själv. När vi sätter våra intentioner eller önskningar i ett socialt sammanhang blir det helt enkelt mer effektivt!
Under denna månritual kommer vi att sätta våra intentioner för kommande månad. Vi kontemplerar över förra månaden, uppmärksammar det vi redan har och sedan vad vi önskar oss mer av i livet. Efter att vi är klara med vad vi vill, kommer jag att leda er in i en magisk klangmeditation. Detta innebär att jag spelar mina tibetanska klangskålar under 20 minuter där ni släpper taget om all strävan och bara landar i det som är. Under den här stunden skickar vi helt enkelt ut våra önskemål ut till universum på rätt frekvens.
Varje månad har en specifik kvalitét som jag arbetar med både kreativt och andligt. Vid varje tillfälle kommer jag att presentera mina månadssmycken och ni bjuds in att själva skapa en minnesteckning som påminner er om era intentioner varje dag. Jag kommer även att ha med mig “mån”orakelkort som hjälper dig att se den “större bilden” i det som du går igenom just nu.
Alla träffar sker på en fredag i närmast anslutning till nymånen:3 September 8 Oktober3 December
Nymåneritual med intention setting och klangmeditation 17-19
Ta med kompisar, kollegor eller kom själv för att tillsammans sätta våra intentioner!
Månritualerna är donationsbaserade, dvs du betalar vad du vill. Rekommenderad summa 100-250 kr. Jag vill att alla ska kunna delta oavsett inkomst❤️
Max 12 deltagre så boka er i tid.Anmälan sker via mail: tittib@gmail.com