LIVE CREATIVELY! / LEV KREATIVT!

Live Creatively!:

This is a 12 week program designed to unleash your creativity.

When we allow our creativity to express itself, we release our soul.

“All people are born with a creative ability that we all have access to.”

This is my conviction and I have now developed a course for everyone who wants to join an inner journey where we will explore our creative abilities step by step.

This course is for everyone. It does not matter how old you are or if you have previous experience of working artistically or of yoga. The main thing is that you long to create or just want to speed up your creativity.

I was educated at Konstfack and graduated in 2006. Despite this, I was locked up for many years, which I jokingly called “artistic constipation”. My own performance anxiety killed all desire and I ended up in a mechanical state of creation that felt meaningless.

It was not uncommon for my schoolmates from Konstfack to stop creating altogether and switch to other professions because they no longer saw any meaning in their creation. This fact affects many people, whether they have an artistic education behind them or not.

Our society places emphasis on economic productivity and does not place much value on how we can achieve inner peace and enjoyment of life as it is. When you focus unilaterally on performance and productivity, you effectively extinguish the creative spark. These deeply spiritual needs and materialistic agendas are opposites of each other

This is not a technical course in how to create different products. It is a course in removing obstacles that passivates our creative power. As free, creative beings, we all become co-creators of a new world!

Join the journey into the creative life!

This is a course for you who:

-feels that you have an untapped inherent potential to create something bigger

-longs to get an outlet for your creativity but does not manage to get started on your own

-knowing that you are more, bigger, more significant and could make a difference in the world

-longing for a deeper meaning in your creation

We will meet via Zoom so everyone has the opportunity to participate regardless of distance.

Total: 27.5 joint study hours plus own time.

Investment: 3900 SKR /  385 € / 471 USD

Maximum 12 participants.

E-mail me at tittib@gmail.com to register your interests.

Lev Kreativt!

När vi låter vår kreativitet att uttrycka sig släpper vi fram vår själ.

”Alla människor föds med en kreativ förmåga som vi alla har tillgång till bara vi släpper den fri.”

Detta är min övertygelse och jag har nu utvecklat en kurs för alla som vill hänga med på en inre resa där vi tillsammans utforskar våra kreativa förmågor steg för steg.

Denna kurs är till för alla. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller om du har tidigare erfarenhet av att arbeta konstnärligt eller av yoga. Huvudsaken är att du längtar efter att skapa eller bara vill få fart på din kreativitet.

Jag utbildades på Konstfack och examinerades 2006. Trots detta så var jag låst under många år som jag skämtsamt kallat för ”konstnärlig förstoppning”. Min egna prestationsångest tog död på all lust och jag hamnade i ett mekaniskt tillstånd av skapande som kändes meningslös.

Det var inte ovanligt att mina skolkamrater från Konstfack slutade att skapa helt och övergick till andra yrken pga att de inte längre såg någon mening med sitt skapande. Detta faktum drabbar många människor, oavsett om man har en konstnärlig utbildning bakom sig eller inte.

Vårt samhälle lägger vikt på ekonomisk produktivitet och sätter inte mycket värde på hur vi kan uppnå inre frid och njutning av livet som det är. När man ensidigt fokuserar på prestation och produktivitet släcker man effektivt den kreativa gnistan. Dessa djupt andliga behov och materialistiska agendor, är varandras motpoler

Detta är ingen teknisk kurs i hur ni skapar olika alster. Det är en kurs i att avlägsna hinder som passiviserar vår skapande kraft. Som fria, skapande väsen, blir vi alla tillsammans medskapande av en ny värld!

Följ med på resan in i det kreativa livet!

Detta är en kurs för dig som:

-känner att du har en outnyttjad inneboende potential till att skapa något större

-längtar efter att få utlopp för din kreativitet men inte lyckas komma igång på egen hand

-vet att du är mer, större, betydelsefullare och skulle kunna göra skillnad i världen

-längtar efter en djupare mening i ditt skapande

Vi kommer att träffas via Zoom så alla har möjlighet att delta oavsett avstånd.

13 VECKORS PROGRAM. Totalt: 27,5 gemensamma studietimmar plus egentid.

Investering: 3900 SKR /  385 € / 471 USD

Intresseanmälan sker via mail: tittib@gmail.com